Вітаю Вас на своєму блозі! Запрошую до співпраці та обміну досвідом!!!

середа, 17 травня 2017 р.

Переведення середнього бала атестата у 200-бальну шкалу

У 2017 році для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти до вищих навчальних закладів України, при розрахунку конкурсного балу враховується значення середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помноженого на відповідний ваговий коефіцієнт.

Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється загальноосвітніми навчальними закладами за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься приймальною комісією вищого навчального закладу до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі – Єдина база). Приймальна комісія ВНЗ здійснює перевірку середнього бала атестату та затверджує її своїм рішенням.
Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту (див. нижче) (додаток №3 до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2017 році).
Середній бал атестата розраховується як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Розрахунок здійснюється таким чином: кількість предметів, з яких виставлено оцінки = 20; сума балів = 193; середній бал = 193:20=9,65≈9,7. Предмети, з яких зроблено запис "звільнений(а)", у загальну кількість не враховуються.
Згідно з листом МОН № 1/9-209 від 22.04.15 року, розрахунок середнього бала атестата здійснюється загальноосвітніми навчальними закладами про що робиться відповідний запис у додатку до атестата з правого боку, в останньому рядку, під назвою предметів, з яких складалася ДПА. (Наприклад, "Середній бал атестата 9,7 б.").
Для випускників минулих років, розрахунок середнього бала атестата забезпечує приймальна комісія вищого навчального закладу та формує довідку за підписом відповідального секретаря приймальної комісії, засвідчену печаткою приймальної комісії, де вказується прізвище, ім'я, по батькові абітурієнта, серія та номер атестата та величина середнього бала. (Лист МОН №1/9-84 від 16.02.10 року). Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює "2".
Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали
1
100

4
120

8
160
1,1
100

4,1
121

8,1
161
1,2
100

4,2
122

8,2
162
1,3
100

4,3
123

8,3
163
1,4
100

4,4
124

8,4
164
1,5
100

4,5
125

8,5
165
1,6
100

4,6
126

8,6
166
1,7
100

4,7
127

8,7
167
1,8
100

4,8
128

8,8
168
1,9
100

4,9
129

8,9
169
2
100

5
130

9
170
2,1
101

5,1
131

9,1
171
2,2
102

5,2
132

9,2
172
2,3
103

5,3
133

9,3
173
2,4
104

5,4
134

9,4
174
2,5
105

5,5
135

9,5
175
2,6
106

5,6
136

9,6
176
2,7
107

5,7
137

9,7
177
2,8
108

5,8
138

9,8
178
2,9
109

5,9
139

9,9
179
3
110

6
140

10
180
3,1
111

6,1
141

10,1
181
3,2
112

6,2
142

10,2
182
3,3
113

6,3
143

10,3
183
3,4
114

6,4
144

10,4
184
3,5
115

6,5
145

10,5
185
3,6
116

6,6
146

10,6
186
3,7
117

6,7
147

10,7
187
3,8
118

6,8
148

10,8
188
3,9
119

6,9
149

10,9
1897
150

11
1907,1
151

11,1
1917,2
152

11,2
1927,3
153

11,3
1937,4
154

11,4
1947,5
155

11,5
1957,6
156

11,6
1967,7
157

11,7
1977,8
158

11,8
1987,9
159

11,9
199


12
200

Немає коментарів:

Опублікувати коментар